Hundeskove og regler for hunde i naturen

hundeskove, Thorupstrand
Der er flere, gode hundeskove i lokalområdet.

Hunde er velkommen i naturen, men i snor! En hund uden snor takseres til 2000 kr. i bøde. Der er dog steder, hvor hunden gerne må løbe frit uden snor.

Afmærkede vandreruter, hundeskove og strande giver hund og hundejere masser af muligheder for gode oplevelser.
Der er masser af muligheder for at gå tur med hunden. Kystlandet rummer nærmest utallige vandreruter af kortere og længere varighed. Tillige er en tur med hunden ved stranden en oplevelse for både hund og hundeejer.
I vinterhalvåret fra oktober til og med marts må hunden løbe frit på strandene, uden snor, under forudsætning af, at ejeren hele tiden har hunden under kontrol og hunden ikke generer andre strandgæster.

Hunde ved stranden.
Fra 1. april skal hunde være i snor ved stranden – frem til 30. september.

Husdyr (herunder hunde) må ikke medtages på strande med Blå Flag.
I sommerhalvåret må hunde og husdyr ikke opholde sig på badestrande med Blå Flag, men en hundeejer må godt passere Blå flag-zonen på den bagerste del af stranden – for at komme ud af zonen.

Hundeskove.
Naturstyrelsen har oprettet såkaldte hundeskove, der er indhegnede områder, hvor hunden under samme vilkår må løbe uden snor – året rundt.
Der findes en fin hundeskov ved Thorupstrand i Vester Thorup Plantage ved adressen Thorup Strandvej 238, 9690 Fjerritslev. Hundeskoven ligger ved naturlegepladsen lige ved indkørslen til Thorupstrand. En pæn, stor hundeskov på ca. 9 ha.
Længere mod vest i Lild Plantage er der også et indhegnet område til hunde ved adressen strandvejen 65, 7741 Frøstrup.
Endelig er der en fin hundeskov i Kollerup Plantage, ca. 10 minutters kørsel øst for Thorupstrand. Hundeskoven ligger umiddelbart nordøst for parkeringspladsen på Kollerup Strandvej ved adressen Kollerup Strandvej 103, 9690 Fjerritslev.

Husk hundesnoren i naturen – af hensyn til både vilde dyr og mennesker.
Bestemmelser omkring hunde i snor reguleres ikke kun af Lov om Hunde, men også i Naturbeskyttelsesloven, hvor det fremgår at hunde skal føres i snor i skove, på udyrkede arealer (f.eks. heder, enge og moser) og i klitfredede arealer. På strande skal hunden være i snor fra 1. april – 30. september. Bestemmelserne er indført både af hensyn til øvrige brugere af naturen og de vilde dyr og fugle.
Desværre ses det ofte at mange lader deres hunde løbe frit og ser stort på hensynet til omgivelserne. Af samme grund er strafferammen for løse hunde blevet skærpet ved den seneste lovændring. Det er således blevet dyrere at glemme hundesnoren.

2000 kr. i bøde for hund uden snor.
En hund, der ikke føres i snor i henhold til politivedtægten/kommunalbestyrelsens bestemmelser takseres til 2000 kr. i bøde. Mangler hunden også halsbånd og hundetegn koster det 1000 kr. ekstra til statskassen! I de statslige skove og naturområder er det ofte Naturstyrelsens ansatte (skovfogeder m.fl.) der håndhæver reglerne.

Kilder: NaturGuide.dk, hundeskovene.dk, blaaflag.dk. Featured foto: Dreamstime.com.

Flere artikler...

Se også...

Oplev...

Gå ikke glip af Hingelbjerge – Hanherreds højeste punkt

Sådan finder du Hingelbjerge. Indgangen til det fredede område foregår fra en P-plads lidt syd for Svinkløvvej 330. Der står et lille skilt ved vejen...

Besøg Troldsting, hvor troldene kastede sten

Troldsting er et betagende udsigtspunkt over det kystnære, barske klitlandskab. Terrænet virker næsten udansk med de store vidder med natur. Fra Troldsting, 48 meter over...

Fisketegn til kysten

Fiskeri. Der er mange gode fiskemuligheder langs kysten, hvor alle må fiske, men der kræves det nationale fisketegn. Fisketegnet kan købes online hos Landbrugs- og...