asd

Overnat i telt i naturen

Sov i telt
Der er gode muligheder for at sove i telt i naturen .

Fri teltning i Lild Plantage

På strækning mellem Bulbjerg og Svinkløv er der flere gode muligheder for at sove i det fri. Naturstyrelsen har udlagt Lild Plantage som “fri teltningsområde”. Det betyder at du må slå telt op inde i skoven uden at spørge om lov. Det gælder også for de åbne områder og lysninger i plantagen. At sove i telt i naturen er en intens oplevelse.
Lild Plantage på ca. 1135 hektar blev etableret omkring 1930 og er derfor en relativ ung plantage. Skoven har dog vokset sig stor og alsidig med et spændende og varietet dyreliv fra kronvildt til natravn. Om efteråret ses en del svampe i plantagen.

Lild Plantage, markeret med mørkegrønt, er udlagt til fri teltningsområde. Kilde: Naturstyrelsen.

Der er dog en række regler man skal være opmærksom på i forbindelse med at teltet slås op.
Vær opmærksom på følgende:

  1. Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
  2. Man må højst slå to telte op samme sted.
  3. Teltene må maks. være tre-personers telte
  4. Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
  5. Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
  6. Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
  7. Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
  8. Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
  9. Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
  10. Efter endt brug skal man rydde op efter sig og naturligvis tage sit affald med.

Også i Kollerup Plantage, øst for Thorupstrand, lige nord for Fjerritslev, er der udlagt et område til fri teltning. Se mere på udinaturen.dk.

Læs evt. mere på Naturstyrelsens hjemmeside om fri teltning.

Shelterpladser.
I den sydøstlige del af Lild Plantage er der to shelterpladser, beregnet til institutioner, spejdere m.m. Er pladsen ikke booket er du og familien velkommen til at benytte den. Her er der bålplads, drikkevand og primitive toiletter. Her er det også muligt at opsætte telt. Alternativt kan du også overnatte i en gammel bunker. Læs mere.

Må man sove på stranden?
Vidste du at det faktisk også er lovligt at sove på stranden under åben himmel? Du må ikke slå telt op på stranden, men du må gerne rulle liggeunderlaget og soveposen ud og overnatte med udsigt til stjernerne.

Flere artikler...

Se også...

Oplev...

Oplev Bulbjerg – fuglefjeldet

Bulbjerg - engang en ø i stenalderhavet. Den store kalkstensklint rejser sig brat 47 meter op fra havet og tilbyder en formidabel udsigt over både...

Besøg Slettestrand

Slettestrand ligger idyllisk nedenfor den gamle kystskrænt ud mod havet. Slettestrand er oprindeligt et kystfiskerleje ligesom Thorupstrand, men i dag mindre præget af fiskeriet og...

Vester Thorup Plantage

Natur i en udstrækning man ikke finder mange steder i Danmark. Vester Thorup Klitplantage ligger ud til den nordvendte Jammerbugt kyst. Mod vest ligger Bulbjerg,...