asd

Svinkløv Plantage – med en af landets vildeste mtb-spor.

Svinkløv Plantage forener friluftsliv med smukke naturoplevelser.

Svinkløv Plantage er en usædvanlig plantage, der er værd at opleve. Her er et aktivt friluftsliv og en rig natur med urørt skov, orkidéer, sjældne fugle m.m.

Svinkløv Klitplantage ved Slettestrand er anlagt i årene mellem 1884 og 1910 som led i kampen mod sandfygning, der den gang plagede mange egne på den jyske vestkyst. Plantagen er smukt beliggende omgivet af et kuperet landskab – med storslåede udsigter – blandt andet fra Svinklovene, hvor man kan se langt ud over havet.

Skovene rummer dybe slugter og en blanding af løv- og nåleskov. Området er udpeget som Natura 2000-område d.v.s. at landskabet indgår i det internationale netværk at naturbeskyttede områder i EU. For nylig er det besluttet at en større del af Svinkløv Plantage skal udlægges som urørt skov, hvor der ikke foretages kommerciel skovdrift, men i højere grad give plads til dyreliv, svampe og insekter. Det betyder også at visse dele af skoven kan være mere vanskelig tilgængelig p.g.a. væltede træer, der ikke længere fjernes. Der findes endnu kun ret få urørte skove i Danmark.

Natravn
Svinkløv Plantage er et godt sted at opleve den særprægede natravn, der kommer tilflyvende fra Afrika for at yngle i plantagen. Foto: Dûrzan cîrano, CC BY-SA 3.0, Wikipedia.

Rig natur og dyreliv.
Svinkløv Plantage har et spændende og rigt dyreliv. Fuglearter som stor hornugle (verdens største ugleart), skovhornugle, natravn og vendehals findes i plantagen.
Ved Slette Å lever bl.a. vandstær og odder. I skovbunden under grantræerne kan man være heldig at finde orkideerne hjertebladet fliglæbe og knærod. Det er dog nok de større og mere farverige orkideer som f.eks. purpur-gøgeurt, der vækkes mest opmærksomhed. Den vokser vildt i de lysåbne naturtyper med græssende dyr.

En af Danmarks bedste og mest berømte mountainbike-ruter.
Svinkløv Plantage har gennem mere end hundrede år været et yndet ferie- og udflugtssted, bl.a. på grund af den gode badestrand og det storslåede landskab. Naturstyrelsens arealer rummer mange faciliteter for friluftslivet, herunder en mountainbikerute, der er kåret som en de bedste i landet. Svinkløv Plantage er ret intensivt udnyttet af turister og aktiviteter i forbindelse med friluftsliv. De berømte mountain-bike spor tiltrækker folk fra hele landet og mange mountain-bikere oplever det næsten som en tur til udlandet når de gennemfører plantagens unikke ruter.

mtb
Svinkløv Plantage er kendt for en af landets bedste mountainbike-ruter.

Stadig plads til den stille naturbruger.
Der er dog stadig plads til den stille naturbruger og det er ikke svært at finde afsides områder, hvor man har “verden for sig selv” Søger man lidt mere øde “vildmark” er de vestligere liggende plantager som Vester Thorup Plantage og Lild Plantage oplagte.

En stille familiecykeltur gennem plantagen fra Slettestrand til f.eks. området ved Svinkløv Badehotel, er en smuk landskabelig oplevelse, hvor bl.a. Blodrød storkenæb og Klitrose i sommerhalvåret vokser i vejkanten.

Blodrød storkenæb
Blodrød storkenæb vokser langs vejen hist og her.

Kilde: Naturstyrelsen.

Flere artikler...

Se også...

Oplev...

Oplev Bulbjerg – fuglefjeldet

Bulbjerg - engang en ø i stenalderhavet. Den store kalkstensklint rejser sig brat 47 meter op fra havet og tilbyder en formidabel udsigt over både...

Besøg Troldsting, hvor troldene kastede sten

Troldsting er et betagende udsigtspunkt over det kystnære, barske klitlandskab. Terrænet virker næsten udansk med de store vidder med natur. Fra Troldsting, 48 meter over...

Danmarks eneste lyngklædte mølle.

Lyngmøllen ved Grønnestrand. ”Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige! ” sådan udbrød Kong Frederik VI i sommeren 1824, da han sammen...