tirsdag 27. oktober 2020

Fiskerlejet Thorupstrand

Se også

Thorupstrand - bådene leverer fisk fra et bæredygtigt fiskeri.
Ved Thorupstrand er tingene autentiske i langt højere grad end man finder det ved andre kystlejer.

Thorupstrand – lille, men alligevel Nordeuropas største kystlandingsplads. Oplev en autentisk og ægte naturhavn, hvorfra der drives skånsomt fiskeri.

Fiskerlejet Thorupstrand er først og fremmest kendt for de klinkbyggede havbåde, der trækkes helt op på stranden når fangsterne skal landes. Kutterne er særdeles sødygtige og opbygget efter principper, der går tilbage til vikingetiden. Skibssidens træplanker overlapper hinanden og er klinket sammen, så båden nærmest får en trappeformet side. kutterne kan klare brændingen og holde til at blive trukket ind og ud fra den åbne strand.
På trods af de relativt få skibe er Thorupstrand alligevel Nordeuropas største kystlandingsplads. Besøgende kan dagligt følge hvordan bådene kommer hjem fra fiskeri hen på eftermiddagen – og slæbes helt op på stranden ved hjælp af en traktor eller bulldozer.

Ved Thorupstrand er tingene autentiske i langt højere grad end man finder det ved andre kystlejer som f.eks. Vorupør og Slettestrand.
Fiskerkasser og andet grej roder, hvor det er praktisk og man ser at det er et aktivt fiskeleje, der ikke kun er til for turister. Det er fuldt accepteret at besøgende går helt hen til bådene når først de er trukket helt på land.
Mange spørger hvorfor kutterne bærer bogstaverne HM på siden. HM står for fartøjsdistrikt Hanstholm.

De friskfangede fisk leveres direkte til fiskebutikken på stranden. Her kan fiskene købes som de er, men det er også muligt at få tilberedte fisk, f.eks. stegte rødspættefiletter eller fiskefrikadeller. Oven på fiskebutikken er oprettet et lille cafeteria, hvor man kan spise fiskeretter, der er købt i butikken.

Redningsstationen ved Thorupstrand er en del af kystredningstjenesten.
Redningsstationen ved Thorupstrand er en del af kystredningstjenesten.

Fiskerne fra Thorupstrand fisker ud fra bæredygtige principper ved brug af garn og snorrevod, men ikke trawl. Derfor er fisk fra Thorupstrand fanget meget mere naturskånsomt uden at ødelægge havets rigdom.

Thorupstrand var indtil 1800-tallet et vigtigt centrum for skudehandlen mellem Danmark og Norge, hvor der blev udvekslet varer. Landbrugsprodukter blev sejlet til Norge og tømmer blev sejlet til Danmark.

Bortset fra iskiosken og fiskebutikken findes der ingen butikker i Thorupstrand. Nærmest indkøb foretages i lokalbrugsen i Vester Torup.

Fra klitterne umiddelbart vest for fiskebådene er der en god udsigt udover bugten. Her er det dejligt at sidde og kigge udover havet – og evt. følge med i de fiskebåde, der sejler ind til kysten og trækkes i land. Herfra fornemmes bugten tydeligt med Bulbjerg mod vest og Svinkløv mod øst.

Kilde: visitjammerbugten.dk

Læs også

Annonce

Thorupstrand & omegn

Svinkløv Plantage – med en af landets vildeste mtb-spor.

Svinkløv Plantage er en usædvanlig plantage, der er værd at opleve. Her er et aktivt friluftsliv og en rig natur med urørt skov, orkidéer,...

Thorupstrand Fiskehus

Helt nede på stranden ligger Thorupstrand Fiskehus, eller "fiskebutikken" som den kaldes i daglig tale. I butikken sælges udelukkende...

Vester Thorup Plantage

Natur i en udstrækning man ikke finder mange steder i Danmark. Vester Thorup Klitplantage ligger ud til den nordvendte Jammerbugt kyst. Mod vest ligger Bulbjerg,...

Fisketegn til kysten

Fiskeri. Der er mange gode fiskemuligheder langs kysten, hvor alle må fiske, men der kræves det nationale fisketegn. Fisketegnet kan købes online hos Landbrugs- og...

Hundeskove og regler for hunde i naturen

Hunde er velkommen i naturen, men i snor! En hund uden snor takseres til 2000 kr. i bøde. Der er dog steder, hvor hunden...