Vandreture ved Thorupstrand

Thorupstrand og omegn er rig på vandremuligheder.

Der er mange gode muligheder for gå- og vandreture i naturskønne omgivelser i nærheden af Thorupstrand. Både korte og lange ture.

Når man vandrer i landskabet møder man en rig og spændende natur. I skovene lever kronvildtet, Danmarks største landlevende pattedyr – og området er af forskere udpeget som et af landets potentielt bedste steder for ulve.
Langs kysten vokser flere sjældne planter bl.a. orkideen Klit-gøgeurt og Klit-øjentrøst, der ikke findes andre steder på planeten. Her er dybe, mørke skove og åbne landskaber med store vidder og fjerne horisonter.

Nordsøstien.
Nordsøstien er en del af Nordsøvandreruten, der er en fælles vandrerute langs Nordsøkysten i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England og Skotland. Nordsøstien afløser Drivvejsruten ved Thyborøn og går herfra videre op til Skagen og derfra ned langs østkysten til Grenå. Vandreruten er afmærket med blå piktogrammer med “Nordsøstien”

Store vidder! Efterårsvandring ved Bulbjerg.

Ruten går bl.a. forbi Bulbjerg, Thorupstrand, Svinklovene, Nordbjerg og Lien, ligesom man kan følge et stykke af den gamle kongevej gennem Han Herred. En smuk, heldagsvandring kan f.eks. være fra ThorupStrand til Slettestrand, hvor der også er flere overnatningsmuligheder.

Nordsøstien er godt afmærket og kan bruges til korte ture og dage lange vandringer.

Lokale vandreture i Vester Thorup Plantage.
De nærliggende skove byder på masser af vandremuligheder. Bl.a. har Vester Thorup Plantage mange, fine stisystemer, der både går gennem åbne, lyngklædte klitter og varierede skovbevoksninger.

Grøn rute (4 km) udgår fra P-pladsen ved Mårstien på Thorup Strandvej.
Ruten fører igennem den store parabelklit Thorup Sande. Fra de ryddede
klittoppe er der flot udsigt over klitområdet og plantagen. Langs den sydlige
del af ruten ses gamle skovfyrbevoksninger fra plantagens anlæg.

Rød rute (3 km) udgår fra skovlegepladsen lige syd for Thorupstrand.
Fører herfra gennem den delvist fritlagte parabelklit Thorup Sande. Har på en
del af strækningen fælles forløb med grøn rute.

Blå rute (3 km) udgår fra en P-plads på Bulbjergvej, vest for Skelvejen.
Dele af ruten er meget kuperet. Rutens sydlige del løber langs overkanten
af stenalderkystskrænten, hvorfra der er storslået udsigt mod nord. Rutens
nordlige del går over den hævede havbund.

Gul rute (4 km) udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej ved Valbjergvej. Ruten
løber overvejende i jævnt terræn og passerer Stuen, som er et område med
god jordbund. I jordbundshullet ved ”Stenen” ses tydelige spor af agerbrug
fra før sandflugtens tid. Mod nord går det ned ad stenalderkystskrænten til
den hævede havbund og dernæst op på Valbjerg, som er et nordligt fremspring
på Bulbjerg-øen. Herfra følges Tankgraven tilbage til udgangspunktet.

Hvid rute (3 km) udgår fra P-pladsen på Bulbjergvej, 1 km sydøst for Bulbjerg.
Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. Turen følger
små stier gennem tæt, lav kratskov af eg og bjergfyr og over åbne klitlandskaber.
Undervejs passeres delvist tilsandede bronzealderhøje.
Turen kan udvides med 3 km ved at forsætte mod vest og følge Panserstien
nedenfor Troldsting og De Blå Render.

Kort
Hent folder fra Naturstyrelsen med vandreruterne. I folderen kan du også finde vandrestier i den tilstødende Lild Plantage.

Hjertestier
Ved Klim Kalkbrud går en vandresti oppe fra toppen af kalkbruddet og rundt langs den gamle kystskrænt med en fin havudsigt. Stien er en del af en afmærket hjertesti som Hjerteforeningen Jammerbugt står bag. Tag bil eller cykel til p-pladsen ved Klim Strandvej (ved Klim Bjerg Hotel). Der er dels mulighed for en kort 2-3 km tur og lidt længere ture gennem skoven.

Gå ikke for tæt på kanten når turen går forbi Klim kalkbrud.

Kystvandring mellem Bulbjerg og Valbjerg Sande – 2-3 timers tur.
Med start fra p-pladsen på toppen af Bulbjerg går der en sti/trappe ned mod kysten (ca. 40 m fra p-pladsen). Følg trampestien mod Valbjerg Sande i retning mod Thorupstrand. Ved strand-p-pladsen for enden af Ellidsbølvej forsættes op ad Ellidsbølvej (lille asfaltvej) indtil ridestien kommer på venstre hånd efter nogle hundrede meter. Følg ridestien og vandreruren tilbage mod Bulbjerg.
Turen byder på et betagende kystlandskab langs de høje kystklitter. Undervejs ses en rig kystflora med mulighed for mange, spændende arter. Bl.a. Klit-øjentrøst, der ikke vokser andre steder i verden.

Vandretur mellem Bulbjerg og Valbjergsande/Ellidsbølvej.

Kilder: vandreruter.dk, Fjerritslev.dk, Naturstyrelsen.dk

Flere artikler...

Se også...

Oplev...

Svinkløv Plantage – med en af landets vildeste mtb-spor.

Svinkløv Plantage er en usædvanlig plantage, der er værd at opleve. Her er et aktivt friluftsliv og en rig natur med urørt skov, orkidéer,...

Riderne på Bulbjerg

Den smukke mågeart Riden yngler kun få steder i Danmark. Bulbjerg vest for Thorupstrand er artens vigtigste ynglested i Danmark. Her findes flere hundrede...

Fiskerlejet Thorupstrand

Thorupstrand - lille, men alligevel Nordeuropas største kystlandingsplads. Oplev en autentisk og ægte naturhavn, hvorfra der drives skånsomt fiskeri.Fiskerlejet Thorupstrand er først og fremmest...