asd

Klim Bjerg

Klim Bjerg rummer en fantastisk natur. Det er et område, der i stenalderen var en ø i havet, men i dag rummer stedet alt fra vandreruter, shelter, fossiler, skov, artsrig flora samt historie. Den cirka 80 ha store plantage er 50-70 år gammel og ejes af Jammerbugt Kommune.

Historie.
Klim Bjerg var i stenalderen en lille ø på omkring 2 km2 omgivet af hav. Undergrunden er danienkalk, der er aflejret for 65 millioner år siden. Den består af millionvis af smådyrs skeletrester og er rig på fossiler, eksempelvis søpindsvin.
Kalken har været brugt af mennesker helt tilbage i oldtiden. En gammel grav fundet i Klim fra romersk jernalder (0-400 e.Kr.) var opbygget af tynde kalkplader.
Kalkbruddet har i århundreder været anvendt til at bygge kalkhuse, både lokalt og længere væk i landet. Kalken har også været brugt som vejmateriale, men har haft størst betydning når den efter afbrænding blev brugt til mørtel. Den sidste kalkovn står stadigvæk på sydsiden af Klim Bjerg og var i drift indtil 1977. I dag er den indrettet som museum.

Klim Kalkbrud

Naturen.
Kombinationen af kalkbund og sand gør Klim Bjerg til en spændende botanisk lokalitet. Der findes både sjældne urter, svampe, mosser og laver. Eksempelvis kan man finde hjertegræs, Liden Snerre, Aks-Ærenpris, Bleg Kongelys, Nikkende kobjælder, Vintergrøn og orkidéen Hollandsk Hullæbe som er en underart af Skov-Hullæbe.
Lige nord for kalkovnen ligger et lille kalkoverdrev som er blevet fredet. Det skyldes den sjældne plante Klit-limurt.
Hele Klim Bjerg-området er generelt usædvanlig artsrig. Også hederne omkring bjerget har en masse at byde på, eksempelvis klokkeensian og guldblomme. En del af området er hegnet, hvor der går kreaturer. Selve plantagen består mest af nåleskov, men der er også plantet en del bøge- og egetræer.

Friluftsliv.
Der findes flere afmærkede vandrestier, hvor flere af dem byder på flotte udsigtspunkter. Ruterne er helt ned til 1 km lange, som den blå rute, også kaldet hjertestien. Længere afmærkede ruter er også at finde og da plantagen gennemskæres af mange hjulspor og stier er det muligt, selv at lave længere ture end de afmærkede. Nord for Klim Bjerg ligger den gamle kongevej. I dag er det en del af Nordsøstien som er Danmarks længste vandrerute på 1500 km.
I plantagen, langs hjertestien (10 minutters gang fra p-pladsen ved Klim Strandvej) findes også en fin shelterplads med bålplads, opstillet af Jammerbugt Kommune. Stedet kan ikke reserveres og fungerer efter først til mølle princippet. Det er tilladt at have max. 2 overnatninger. Hvis der er optaget er det tilladt at opstille et mindre telt til max. 4 personer for en nat. Hunde er tilladt, men skal altid føres i snor og må ikke være til gene for andre dyr eller mennesker. Åben ild er kun tilladt på pladsens bålsted.

Shelterpladsen i plantagen.

Adresser:
Klim Kalkovn, Klim Strandvej 68, 9690 Fjerritslev.
Der er også parkering ved kalkgraven ved siden af Hotel Klim Bjerg, Klim Strandvej 156, 9690 Fjerritslev.
Det er endvidere muligt, at parkere oven for det gamle kalkbrud. Fra Klim Strandvej (inden Hotel Klim Bjerg) er der tilkørsel til en p-plads.

Flere artikler...

Se også...

Oplev...

Besøg Troldsting, hvor troldene kastede sten

Troldsting er et betagende udsigtspunkt over det kystnære, barske klitlandskab. Terrænet virker næsten udansk med de store vidder med natur. Fra Troldsting, 48 meter over...

Fiskerlejet Thorupstrand

Thorupstrand - lille, men alligevel Nordeuropas største kystlandingsplads. Oplev en autentisk og ægte naturhavn, hvorfra der drives skånsomt fiskeri.Fiskerlejet Thorupstrand er først og fremmest...

Oplev Bulbjerg – fuglefjeldet

Bulbjerg - engang en ø i stenalderhavet. Den store kalkstensklint rejser sig brat 47 meter op fra havet og tilbyder en formidabel udsigt over både...